Národní přírodní rezervace JEZERKA - nprjezerka.cz

 »  Úvod
 »  NPR Jezerka
 »  Hotel Lesná
 »  Jedlová
 »  Jeskyně
 »  Odkazy
 
Návštěvnost:
Online:
Celkem: návštěv
 

 
Jeskyně na Jezerce

Zmínka o rozsedlinové jeskyni na vrcholu Jezerky se objevuje ve většině novějších prací o rezervaci. Konstatuje se však pouze její existence kdesi na vrcholu hory. Ve skutečnosti je ale jeskyně od vrcholu poměrně vzdálena; tvoří ji vysoká úzká skalní rozsedlina v rulovém skalním bloku na jihozápadním úbočí Jezerky v oblasti pod vyhlídkou. Dno jeskyně se velmi příkře svažuje k jejímu ústí. Na konci je zatarasena skalním blokem, po jehož stranách vedou dále již jen úzké zanesené neprůlezné pukliny; prostor nad tímto blokem vytváří jakýsi miniaturní nepřístupný balkónek. Celková délka hlavní části je asi 6 m, výška u vstupu přibližně 5 m, šířka u dna jeskyně něco přes metr. Směrem vzhůru se jeskyně poněkud rozšiřuje; strop je tvořen z části kamennými bloky a z části mohutnými balvany, ve stropu zadní části jeskyně je dokonce uzounký průduch v puklém stropě. Krátce za vstupem tajemná zamčená kovová skříňka. Jeskyně je dost obtížně přístupná, protože k ní nevede žádná cesta ani pěšina a kromě toho je docela problém ji ve spleti skal na jižním a jihozápadním úbočí Jezerky vůbec najít. Navíc se jeskyně se nachází na území rezervace, kde se z důvodu ochrany přírody nesmí chodit mimo značené cesty.

Design: © 2005 Jakub Vaněk, fremycz (zavinac) gmail (tecka) com